Verwijzing

Aanmelden kan op 2 manieren: U heeft een verwijzing van uw (huis)arts in uw bezit waardoor u recht heeft op vergoeding van de logopedische begeleiding. Daarnaast kunt u in sommige gevallen terecht via de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). U hoeft dan geen verwijzing te hebben van uw (huis)arts. DTL wordt echter niet vergoed door alle zorgverzekeraars. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Bij een DTL screening wordt tijdens de eerste afspraak een vragenlijst met u doorgenomen. Afhankelijk van deze screening wordt bepaald of de logopedische begeleiding direct opgestart kan worden of dat u eerst beter uw huisarts kunt bezoeken met uw hulpvraag. Uw huisarts wordt met uw toestemming geïnformeerd over de bevindingen.

Let op: Voor logopedische begeleiding op school is altijd een verwijsbrief nodig.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering en wordt dus vergoed. Bij mensen ouder dan 18 jaar wordt eerst het bedrag van het eigen risico aangesproken. Bij kinderen onder de 18 geldt dit niet en wordt de logopedie geheel vergoed.


Belangrijk

Tot 24 uur van te voren kunt u uw afspraak kosteloos annuleren via 06-15618985 of info@logopediepraktijkdrenth.nl. In overleg is het altijd mogelijk om te kijken of er een andere afspraak met u gemaakt kan worden. Wanneer u binnen 24 uur een afspraak annuleert, wordt 75 % van het tarief voor één behandeling bij u in rekening gebracht (deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekering).