Lees- en spellingproblemen

In veel gevallen is de logopedist al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen die een verhoogd risico lopen op het krijgen van problemen bij lezen en spellen. De reden hiervoor is dat lees- en spellingproblemen vaak samenhangen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen. Kinderen met lees- en spellingproblemen hebben vaak moeite met het automatiseren van de klank-tekenkoppelingen en met het waarnemen van klanken. Het leren lezen gaat moeizaam, ze lezen traag of met veel fouten. Goede begeleiding in een vroeg stadium kan een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van lees- en spellingproblemen en het verminderen van de gevolgen ervan. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden om bij lees- en spellingproblemen te begeleiden, waaronder de F&L Methode en FO-Plus.