Spraak

Tijdens de spraakontwikkeling kan het voorkomen dat uw kind bepaalde klanken vervangt voor andere klanken, klanken weglaat, klanken vervormd of lettergrepen in elkaar schuift. Uw kind kan meer tijd nodig hebben dan leeftijdsgenoten om alle klanken goed uit te spreken. Hierdoor is hij moeilijker te begrijpen door andere kinderen en volwassenen. Uw kind kan hierdoor minder goed communiceren met zijn omgeving dan hij graag zou willen. Een vertraagde spraakontwikkeling gaat vaak samen met een vertraagde taalontwikkeling. Dit is echter niet altijd zo. Een vertraagde spraakontwikkeling kan frustraties opleveren, wat weer invloed kan hebben op de verdere ontwikkeling van uw kind.

Op het gebied van de spraak worden problemen behandeld indien er sprake is van:

  • Problemen in het uitspreken van bepaalde klanken
  • Algehele problemen in de verstaanbaarheid van de spraak
  • Spraakproblemen als gevolg van een (tijdelijk) verminderd gehoor

Tijdens de begeleiding kunnen verschillende behandelmethoden worden ingezet waaronder Hodson & Paden, Metaphon en Prompt.