Taal

Uw kind ontwikkelt zich op het gebied van taal in zijn eigen tempo. Het kan gebeuren dat uw kind later begint te praten dan kinderen van zijn leeftijd. Dit kan direct vanaf het begin invloed hebben op de totale ontwikkeling van uw kind. Bij sommige kinderen is de taalontwikkeling afwijkend of vertraagd. Heeft u twijfels over de taalontwikkeling van uw kind, dan kan de logopedist door middel van onderzoek en observatie beoordelen of de ontwikkeling voldoende verloopt in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Dit kan al bij kinderen vanaf 1 jaar.

Natuurlijk ontwikkelt elk kind zich in zijn eigen tempo en daar wordt natuurlijk rekening mee gehouden bij de onderzoeken. Het is belangrijk om te kijken naar het HELE kind en niet alleen naar de onderzoeksresultaten. Op het gebied van taal worden problemen behandeld indien er sprake is van:

  • Problemen in het begrijpen van de taal
  • Problemen in de woordenschat/woordvinding
  • Spreken in eenvoudigere zinnen dan leeftijdgenootjes
  • Problemen in het vertellen van een verhaal/verwoorden van gedachten

Om een beeld te krijgen van het niveau van de taalontwikkeling van je kind, kun je de SNEL-test gebruiken.