Privacy Policy

Logopediepraktijk Drenth hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Hiervoor heeft de praktijk een Privacy Policy opgesteld.

In deze Privacy Policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe de praktijk omgaat met persoonsgegevens. Logopediepraktijk Drenth houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik voor meer informatie op onderstaande link.