Samenwerken

Het komt vaak voor dat de logopedist contact heeft met derden. Dit komt de behandeling ten goede. U kunt hierbij denken aan contact met de leerkracht en/of intern begeleider van de school, huisarts, KNO-arts, tandarts, orthodontist, kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut, wijkverpleegkundige, consultatiebureau-arts of de groepsleiding van een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming. Er wordt gevraagd hiervoor schriftelijke toestemming te geven.