Eerste afspraak, onderzoek/observatie en behandeling

Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist een intakegesprek met u voeren. Na de eerste afspraak volgt meestal onderzoek en/of observatie. Na het onderzoek zal de logopedist een behandelplan opstellen. Dit behandelplan wordt met u besproken.

Tijdens de behandelperiode zullen er in de meeste gevallen gerichte oefeningen worden gedaan. Ook wordt er wekelijks met u doorgenomen wat het effect is van de adviezen/oefeningen. Er wordt veel gewerkt met opdrachten en oefeningen voor in de thuissituatie omdat het doel is het geleerde in de dagelijkse situatie toe te passen. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het spel en de belevingswereld van het kind. Er wordt dan ook veel gebruik gemaakt van de diverse spelvormen en materialen.

Elk half jaar wordt het onderzoek herhaald en het behandelplan geƫvalueerd.

Ouderbetrokkenheid

De ouder/verzorger is zoveel mogelijk aanwezig bij de logopedische behandeling en is daardoor op de hoogte van wat er tijdens de behandeling wordt aangeboden en geoefend. Dit is zeer belangrijk voor een goed resultaat van de logopedische begeleiding!

De zorgverzekeraars hebben regels voor de aanwezigheid van de ouder/verzorger tijdens de logopedische behandeling. Wanneer de ouder/verzorger te weinig aanwezig is, ontstaat het risico dat de logopedische begeleiding niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars.

Een logopedische behandeling duurt maximaal 30 minuten. Afhankelijk van de problematiek wordt het kind 1 of 2 keer per week gezien.